Roddar

   Ford Cupé Model A 1930 Ägare Jonas & Lotta Åberg
    Cupa 1930  
    Sida på ombyggnad och modifiering. HÄR.  Kommer senare

    Ford Tudor Model A 1930 Ägare Jonas Åberg
    Cupa 1930
    Sidan på renovering/ombyggnad av bilen. HÄR.   Kommer senare